Samfundsfag

Samfundsfag handler om danske og internationale forhold. I en tilsyneladende uoverskuelig, modsætningsfyldt og foranderlig verden skaber faget overblik og forståelse, så der skabes sammenhænge i samfundsudviklingen.

Samfundsfag forbinder den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber, så din selvstændighed, analytiske sans samt evne til at  forholde dig kritisk til samfundsmæssige problemstillinger udvikles.

Formålet med undervisningen i samfundsfag er dobbelt: Du skal tilegne dig forudsætninger for at forstå samspillet mellem den samfundsmæssige udvikling og den enkeltes handlemuligheder, samtidig med at dit teoretiske og metodiske beredskab styrkes som støtte for din videre uddannelse.

Samfundsfag er centralt placeret i et flerfagligt samarbejde med såvel sprogligt-humanistiske fag som matematisk-naturvidenskabelige fag.