Religion

Religion er et almentdannende fag der giver et overblik og en indsigt i verdensreligionernes oprindelse, udbredelse, trosgrundlag og praksis. Faget giver dig en indsigt i og forståelse af vores egen kultur og dens værdigrundlag og et nuanceret billede af andre kulturer.

I faget analyseres dels tekster fra Bibelen, Koranen og Buddhismens hellige skrifter, men også nutidige tolkninger af centrale tanker og begreber samt beskrivelser af praksis inden for de forskellige religioner.

Faget omfatter også en filosofisk dimension, hvor f.eks. ikke-religiøse helhedsopfattelser – religionskritik og ateisme – gennemgås og diskuteres.

Endvidere er der mulighed for inddragelse af etik både i forbindelse med religionerne, men også som et selvstændigt emne, hvor for eksempel de nye teknikker inden for lægevidenskab – genmanipulation, organdonation osv. – diskuteres.