8036Hvert år i slutningen af september afholdes der Dansk Naturvidenskabs Festival (DNF). Festivalen varer en uge, og målet er at øge interessen for naturvidenskab og teknologi blandt befolkningen i alle aldre.

På Midtfyns Gymnasium markerer vi ugen ved at invitere foredragsholdere, som fortæller om interessante og aktuelle naturvidenskabelige emner.

Gymnasieelever med biologi, fysik og kemi på A- og B-niveau deltager også aktivt i festivalen. De formidler naturvidenskab til oplandets 5.- og 6.-klasser, som vi inviterer til at besøge os. Vi holder forskellige værksteder i biologi og kemi, hvor gymnasieeleverne instruerer de gæstende elever i naturvidenskabeligt arbejde. I fysik og kemi viser vores elever underholdende og overraskende demonstrationsforsøg.