Ferieplan

 

Skoleåret 2023-24

De nævnte datoer inklusive
Sommerferie: lærere

Lørdag 24/6 – søndag 6/8 

Sommerferie: 1g Lørdag 24/6 – søndag 13/8
(første skoledag mandag 14/8)
Sommerferie: 2g & 3g Lørdag 24/6 – søndag 13/8 
(første skoledag mandag 14/8)
Efterårsferie Lørdag 14/10 – søndag 22/10
Juleferie Onsdag 20/12 – onsdag 3/1
Vinterferie Lørdag 10/2 – søndag 18/2
Påskeferie Lørdag 23/3 – mandag 1/4
St. bededag  

Kristi Himmelfartsdag

Torsdag 9/5 – søndag 12/5.
Censuropgaver fredag kan forekomme for lærere.

Pinseferie Lørdag 18/5 – mandag 20/5
Grundlovsdag  Onsdag 5/6
Dimission  Fredag 28/6
Sommerferie

Lørdag den 29/6 –

Ferieplan

 

Skoleåret 2024-25

De nævnte datoer inklusive
   
Sommerferie: 1g Lørdag 29/6 – søndag 11/8
(første skoledag mandag 12/8)
Sommerferie: 2g & 3g Lørdag 29/6 – søndag 11/8 
(første skoledag mandag 12/8)
Efterårsferie Lørdag 12/10 – søndag 20/10
Juleferie Lørdag 21/12 – søndag 5/1
Vinterferie Lørdag 8/2 – søndag 16/2
Påskeferie Lørdag 12/4 – mandag 21/4
   

Kristi Himmelfartsdag

Torsdag 29/5 – søndag 1/6.
Censuropgaver fredag kan forekomme for lærere.

Pinseferie Lørdag 7/6 – mandag 9/6
Grundlovsdag  Torsdag 5/6
Dimission  Fredag 27/6
Sommerferie

Lørdag den 28/6 –