Latin

På Midtfyns Gymnasium udbyder vi latin – både som frit valgfag og studieretningsfag.
I latin læser vi tekster fra romersk oldtid på originalsproget. Herigennem opnår du et førstehåndskendskab til romersk kultur og dens betydning for senere europæisk kultur.
De fleste af de latinske tekster vi læser er fra tiden omkring Kristi fødsel. For at uddybe de studerede emner læses der også tekster i oversættelse.
Det grundige arbejde med teksterne, hvor du hele tiden skal være opmærksom på detaljen for at forstå helheden og omvendt, giver dig gode studievaner, styrker din sproglige fantasi, og du tilegner dig en systematik som du også vil have gavn af i dit arbejde med dansk sprog og i fremmedsprogene.