Informationsmøde AsF

Vil du vide mere om vores særlige tilrettelagte STX-forløb for elever med en diagnose inden for autismespektret? 

Midtfyns Gymnasium holder informationsmøde sidste lørdag i januar, kl. 13-15.  

Mødet afholdes på Midtfyns Gymnasium i BLOK 1. 

Vi glæder os til at møde dig!

 

Har du brug for et møde?

Så kontakt Janne Oksbjerg, som er afdelingsleder for autismeklasserne på mail: jo@mfg.dk

Hvis du har brug for at få uddybet de spørgsmål, du har, i forhold til optagelse, opbygningen af uddannelsen, de fysiske rammer eller andet omkring at tage en STX i autismeklassen, kan du eller dine forældre skrive til Janne Oksbjerg og aftale et møde.  

Dagligdagen som elev på autismelinjen

Christian går i 1.s på MfG. I videoen her fortæller han om, hvordan han oplever, det er at gå på autismelinjen og at være i gang med en gymnasial uddannelse.

 

Projekt “Selvforståelse og mestring”

Med tak til Entreprenør Marius Pedersens Fond

Et spændende projekt, der har til formål at øge trivslen hos eleverne på autismelinjen. Projektet har kørt siden 2015, og du kan her se en video, som uddyber, hvad det indebærer. Hvis du ønsker en længere og mere grundig gennemgang af projektet, kan du se en anden video her. 

Studentereksamen for unge med autisme-spektrum-forstyrrelse, ASF

Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme spektrum forstyrrelse, ASF, et særligt tilrettelagt forløb hvor målet er at eleverne består en normal studentereksamen efter 3 år.
Her kan du læse mere om hvilke fag du møder i de tre år.

Undervisningen

Du kommer til at gå i en særlig klasse med kun 10-12 elever som undervises med hensyntagen til elevgruppens særlige styrker og svagheder. Læreplaner og eksamen følger de almindelige bekendtgørelser; det er udelukkende undervisningens tilrettelæggelse og de fysiske rammer for klassen som er specielt tilpasset netop denne gruppe.

I den pædagogiske tilgang sættes fokus på eleverne som ressourcepersoner, og i tilrettelæggelsen af undervisningen tages der udgangspunkt i individuelle arbejdsformer. På den måde får du mulighed for at udfolde dine stærke sider, øge din selvforståelse og kompensere for sociale og faglige vanskeligheder.

Overskuelighed er et nøgleord i det faglige arbejde, ligesom vi har fokus på fagets konkrete kerne.

Den daglige undervisning vil i høj grad blive understøttet af IT. I det skriftlige arbejde støttes du af opgavemodeller og løbende personlig vejledning.

Undervisningen forestås af gymnasielærere der har gennemgået en særlig efteruddannelse i at tilrettelægge undervisning for netop denne målgruppe. Ved siden af undervisningen er der en mentorordning hvor hver elev får tilknyttet en kontaktperson som hjælper med til at den enkelte elev får den særlige støtte som han/hun har brug for.

Organisering

Klassen har sit eget specielt indrettede klasselokale med individuelle arbejdspladser. Desuden råder klassen over et specielt indrettet grupperum hvor der er mulighed for afslapning og ro. Lokalerne er placeret i en rolig afdeling på skolen og har egen indgang.

Skema, lektier, skriftlige opgaver og en række praktiske oplysninger meddeles i Lectio som er skolens elektroniske kommunikationsplatform.

Undervisningsmateriale bliver virtuelt tilgængeligt.

Alle opgaver afleveres elektronisk.

Du kommer til at deltage i skolens sociale liv i form af fællesarrangementer, temadage, studieture og festligt samvær i det omfang der passer dig. I 3g kommer du til at gå på blandede valghold. Og i 2g får du mulighed for, efter en individuel vurdering, at følge en almindelig klasse i et udvalgt fag.

Der er tilknyttet en psykolog til projektet, som lejlighedsvis overværer undervisningen og superviserer lærerne, ligesom psykologen også deltager i møder med klassens lærer-team.

Hvem kan søge?

Det er et krav at ansøgere har en diagnose inden for autismespektret, samt at ansøgeren er vurderet egnet til gymnasiet med det forbehold at det bliver en klasse der tager hensyn til ansøgerens diagnose. Læs mere om optagelse i autismeklassen HER