Bomuligheder

I nærheden af Midtfyns Gymnasium ligger Kollegiet Vestergade, der er et kollegium for unge med en autismediagnose. Kollegiet bevilliges af kommune. I er velkomne til at kontakte Desiree Andersen på 6362 2076 for at høre nærmere om tilbuddet. Kollegiet ligger godt 1 km fra skolen. Her er tilknyttet pædagogisk personale der yder støtte til varetagelse af daglige og praktiske forhold. Der er nyistandsatte værelser, man får mad fra Kostskolen i Ringes køkken og tilbydes et fællesskab med op til 15 unge. Klik på linket og se nærmere.

Er det ikke muligt at få en plads der, er der ungdomsboligerne Fruelundsvej, administreret af boligselskabet Domea (tlf. 76 44 45 50). De unge der flytter dertil, får typisk nogle støtte-timer fra Kollegiet Vestergade for at få hverdagen til at fungere. Kontakt Kollegiet Vestergade for at høre om støttemulighederne.