Fine fraværstal på MfG

Undervisningsministeriet har offentliggjort fraværstallene for de gymnasiale uddannelser. Og ministeriet kan ikke overraskende konkludere at der er stor forskel på fraværet fra institution til institution.

På landsplan er det gennemsnitlige fravær 9,5 procent. På de almene gymnasier, stx, er gennemsnittet 9,1 procent.

Og hvor ligger Midtfyns Gymnasium så? Ja, MfG ligger faktisk rigtig fint. En fraværsprocent på 6,5 placerer gymnasiet på en flot 8. plads blandt alle landets almene gymnasier – og på en andenplads på Fyn.

Hvis man spørger MfG’s rektor, Søren Hvarregaard, om baggrunden for de pæne fraværstal, får man ikke et entydigt svar. Det er nemlig ikke enkelt at forklare. Og man må naturligvis tage i betragtning at ministeriets måling er den første.

– Men jeg tænker at vores inkluderende tilgang til eleverne og vores mangeårige fokus på fastholdelse, spiller ind. Vi har et rigtig godt studiemiljø og ja, så har vi altid scoret højt når eleverne har skullet vurdere gymnasiet på de sociale parametre. Måske kan man sige det meget enkelt: Eleverne kan simpelthen bare godt li’ at komme her. Og det smitter måske af på fraværsstatistikken?