Sikker og fortrolig kommunikation med Midtfyns Gymnasium

Al mailkorrespondance fra Midtfyns Gymnasium til eksterne modtagere er i udgangspunktet krypteret.

Hvis du har brug for at skrive til skolen, og kan korrespondancen komme til at indeholde fortrolige/følsomme oplysninger (fx cpr-nummer, helbredsoplysninger, private forhold e.l.), skal du gøre følgende:

1. Send en mail til den medarbejder, du ønsker at kommunikere med (alternativt til skolens hovedmail, post@mfg.dk), hvori du beder om at få påbegyndt en krypteret mail-korrespondance. 

2. Skolens medarbejder vil derefter starte en sikker korrespondance med dig. Hvis du modtager en krypteret mail, som du har problemer med at åbne eller besvare, bedes du kontakte skolen telefonisk.

Du er altid velkommen til at ringe til Midtfyns Gymnasium, hvis du vil have uddybet ’sikker og fortrolig kommunikation’.

Midtfyns Gymnasium

Tlf. 6262 2577

Hvis vi modtager mails fra dig med fortrolige/følsomme oplysninger, og du ikke indledningsvis har bedt os starte en krypteret korrespondance, antager vi, at du selv sender krypteret, eller at du er indforstået med den risiko, du løber ved at sende ukrypteret.