Målsætning for undervisningen

7962INTRODUKTION

Vi lægger vægt på:

 • at eleverne i faglige introduktionsforløb i 1.g bliver fortrolige med gymnasiets arbejdsformer og studiemetoder, herunder tilegner sig almene IT-kompetencer og brug af biblioteket
 • afholdelse af introduktionsforløb der sigter mod social integration og etablering af et positivt, rummeligt læringsmiljø i klassen

Forsøgs- og udviklingsarbejde

Vi lægger vægt på:

 • fortsat udbygning af et dynamisk uddannelsesmiljø med målrettede pædagogiske udviklingsarbejder og lærerudvikling iværksat i lærerteams og faggrupper
 • at deltage i skoleforsøg udviklet internt eller initieret af Undervisningsministeriet
 • at lærerne følger indgående med i den faglige, pædagogiske og skolepolitiske debat og løbende overvejer den fortsatte udvikling af gymnasiets indhold og struktur

Helhed og progression

Vi lægger vægt på:

 • koordinering af indhold og arbejdsformer i den enkelte klasse
 • at skabe sammenhæng mellem fagene gennem projekt- og emnearbejde i hele gymnasieforløbet
 • en tydelig progression i faglige udfordringer og arbejdsformer fra 1. til 3.g
 • at udvikle elevernes evne til refleksion over mål og graden af egen målopfyldelse gennem udviklet brug af forskellige evalueringsmetoder

Varierede arbejdsformer

Vi lægger vægt på:

 • at planlægge undervisningens indhold og arbejdsformer i et samarbejde mellem elever og lærere
 • bevidst træning i forskellige arbejdsformer for at skabe refleksion over og bevidsthed om sammenhæng mellem læringsstil og udbytte hos den enkelte elev
 • studieforberedende arbejdsformer
 • at studiecenteret er en del af læringsmiljøet og medvirkende til at styrke elevernes studiekompetence
 • videreudvikling af it-anvendelsen på flere niveauer i undervisningen
 • afholdelse af ekskursioner og studierejser til udvikling af elevernes studiekompetencer