Målsætning for skolens sociale liv

7962Frivillige aktiviteter

Vi lægger vægt på at etablere et bredt udbud af:

  • aktiviteter indenfor musik, idræt, dramatik og billedkunst
  • studiekredse oprettet efter elevønsker

Elevstyrede aktiviteter

Vi lægger vægt på at skabe gode rammer for:

  • fredagscafeer
  • gymnasiefester

Andre undervisningsformer

Vi lægger vægt på at arrangere:

  • aktivitets- og temadage for hele skolen
  • hytteture, ekskursioner og studierejser
  • fællesarrangementer
  • lektieværksteder

Tidligere elever

Vi lægger vægt på:

  • at bibeholde kontakten til tidligere elever
  • at formidle kontakten tidligere elever imellem