Målsætning for skolen som organisation

7962DEMOKRATI

Vi lægger vægt på:

 • at give eleverne indflydelse på deres egen dagligdag på skolen og på skolens udvikling
 • arbejdet i de demokratiske organer Pædagogisk Råd & Forum, elevrådet og skolens udvalg og elevstyrede organer
 • at være en idemæssigt rummelig skole og give plads til at holdninger og meninger brydes
 • at bevare og udvikle et kollegialt fællesskab

Ledelse

Vi lægger vægt på:

 • dialogbaseret ledelse
 • at både ledere, medarbejdere og elever bidrager til skoleudvikling ved at sætte dagsordener og være målsættende og initiativtagende
 • systematiseret afholdelse af medarbejdersamtaler og teamsamtaler
 • at fastholde en veluddannet og engageret medarbejderstab

Skoleudvikling

Vi lægger vægt på:

 • systematisk skoleudvikling gennem arbejde med målsætninger, handleplaner og indsatsområder
 • til stadighed at udvikle lærerstabens høje faglige og pædagogiske kvalifikationer gennem en samlet strategi for intern og ekstern efteruddannelse
 • samarbejde med skolens bestyrelse om de overordnede retningslinier og skolens drift

Organisering af undervisningen

Vi lægger vægt på:

 • at skabe rammer for sammenhæng og fordybelse i elevernes hverdag
 • fleksible tilrettelæggelsesformer med mulighed for afholdelse af projekter, ekskursioner og virtuel undervisning
 • sikring af elevernes uddannelsestid

Kommunikation

Vi lægger vægt på:

 • effektiv intern kommunikation
 • at alle informationer til medarbejdere og elever kommunikeres i elektronisk form
 • at alle for omverdenen relevante oplysninger er tilgængelige via internettet
 • at elektroniske konferencer og fora bruges til debat og udveksling af viden

Samspil med lokalsamfundet

Vi lægger vægt på:

 • synlighed i lokalsamfundet
 • samarbejde med kommuner og lokale virksomheder og foreninger
 • samarbejde med Ringe Bibliotek og VUC-Fyn, Ringe
 • at stille pædagogiske og bygningsmæssige ressourcer til rådighed for lokalsamfundet