Målsætning for indretning og miljø

7962De fysiske rammer

Vi lægger vægt på:

  • et funktionelt, fleksibelt og æstetisk miljø, som understøtter en moderne pædagogik
  • en systematisk vedligeholdelse og fornyelse
  • elever og læreres medansvar for oprydning
  • et sundt indeklima

Det psykiske undervisningsmiljø

Vi lægger vægt på:

  • at integrere nye elever fagligt og socialt i gymnasiemiljøet
  • at skabe et godt fællesskab mellem eleverne
  • et trygt arbejdsklima