LINKS TIL UDDANNELSER, JOB OG STØTTEORDNINGER

Find din uddannelse

Universitetsuddannelser

 • Syddansk Universitet – sdu.dk
 • Københavns Universitet – ku.dk
 • Roskilde Universitet – ruc.dk
 • Aarhus Universitet – au.dk
 • Aalborg Universitet – aau.dk

Uddannelser og job i udlandet

Au-pair

Diverse støtteordninger

 • Børn, unge og sorg – rådgivningscenter for unge sorgramte i bl.a. Odense, tlf. 35 83 43 00.
 • TUBA – terapi og rådgivning for unge der er børn af alkoholmisbrugere, tlf. 21 19 51 95.
 • PAS – Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling i Odense, tlf. 63 75 11 11.
 • Ung Revers – Er du vokset op i en familie med alkohol eller stoffer, så er her måske et tilbud til dig: Ung Revers, Odense.
 • Frivilligcenter & Selvhjælp Midtfyn– For dig der vil gi’ en hånd og dig der har brug for en hånd – mange slags udfordringer.
 • Samtalegrupper i Odense– for 14-30 årige, der føler sig alene.
 • Ventilen – for ensomme unge, tlf. 70 208 308.
 • LOKK– landsorganisation af kvindekrisecentre, rådgivning til unge om blandt andet rettigheder ved indgåelse af ægteskab.
 • Etnisk Ung – Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.