Udenlandske lærere på besøg for at lære IT

MFG SKAL LÆRE FIRE UDENLANDSKE GYMNASIER AT BENYTTE IT I UNDERVISNINGEN

IT and innovative teaching er overskriften på et kursus som Midtfyns Gymnasium i denne uge er vært for. Otte udenlandske lærere, to fra hver af gymnasiets samarbejdsgymnasier i Tyskland, Frankrig, Spanien og Tyrkiet, deltager i kurset hvor de bliver undervist i at anvende IT i den daglige undervisning og får lov at se hvordan IT er implementeret på MfG. To af gymnasiets lærere vil stå for de daglige undervisningsseancer. Desuden skal kursisterne have ”hands on” og lave korte manualer til deres kollegaer i fx anvendelsen af blogs, Todays meet, wikis, quizz, Testmoz m.v. Endelig skal de følge undervisningen på gymnasiet for at se på hvordan IT anvendes. I løbet af kurset bliver der indlagt diskussioner og samtaler hvor fokus er dels på anvendelsen af IT, dels på de udfordringer af pædagogisk karakter som anvendelsen af IT i undervisningen ofte fører med sig.

_sdl3106

Når kurset finder sted på Midtfyns Gymnasium, er det fordi vi nu igennem en del år har fokuseret på at anvende IT i undervisningen gennem målrettet efteruddannelse af lærerne samt etablering af optimale rammer, bl.a. SmartBoards i klasserne, IT-support m.m. Midtfyns Gymnasium er klart den af de fem partnerskoler der er længst fremme når det gælder anvendelsen af IT i undervisningen.

Kurset er udviklet i Erasmus Plus sammenhæng.