MfG kan igen tilbyde Idræt på B-niveau

Det var med stor begejstring, at rektor Søren Hvarregaard forleden kunne åbne et brev fra undervisningsminister Merete Riisager. I brevet lå nemlig en dispensation, som giver gymnasiet – som et ud af kun tyve gymnasier i Danmark – lov til at udbyde en studieretning med Idræt på B-niveau.

Den ny gymnasiereform, som trådte i kraft i år, betød nemlig ikke bare et forkortet grundforløb, men også at de almene gymnasier (STX) ikke længere kunne udbyde studieretninger med idræt som studieretningsfag.

På Midtfyns Gymnasium har netop studieretninger med idræt været meget populære, fortæller rektor Søren Hvarregaard, så da ministeriet åbnede op for muligheden for at søge om dispensation, var vi ikke længe om at få sendt en ansøgning afsted.

På Midtfyns Gymnasium kommer studieretningen til at omfatte fagene Samfundsfag A, Matematik A og Idræt B. Godkendelsen gælder tre årgange med start i henholdsvis 2018, 2019 og 2020. På Fyn er det kun Midtfyns Gymnasium, Faaborg Gymnasium og Mulernes Legatskole der har fået dispensation.