Rekordstor søgning til MfG

Da fristen for at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse udløb onsdag, kunne Midtfyns Gymnasium glæde sig over det største antal ansøgere nogensinde. 180 midtfynske unge har besluttet at begynde i 1g på Midtfyns Gymnasium til august. Det er 3 flere end den tidligere rekord fra 2011. Dertil kommer 15 unge, der har ansøgt om at komme i gymnasiets Asperger-klasse.

Fremgangen i det midtfynske sker på trods af en lille tilbagegang i søgningen til stx generelt på Fyn. Samlet set har 2577 søgt de 11 fynske almene gymnasier (stx) med studentereksamen. I 2016 var tallet 2716.

På Midtfyns Gymnasium er man naturligvis glade for de positive ansøgningstal. Ikke mindst fordi frekvensen, altså andelen af en årgang af 16-årige, som vælger en stx, fortsat halter bag efter den øvrige del af landet, når man kigger generelt på Fyn.

– Men vi er naturligvis også glade for, at lige netop i vores lokalområde opfatter de unge stx som værende det rette valg, fortæller gymnasiets rektor Søren Hvarregaard. Måske fordi stx har det laveste frafald og giver flest valgmuligheder, når der senere skal vælges videreuddannelse.

– Og så tror jeg, at Midtfyns Gymnasium har et rigtigt godt ry i lokalområdet, fortsætter Søren Hvarregaard. Vi ved, at de unges valg er stærkt påvirket af, hvad familie, venner og klassekammerater siger. Så derfor har vi i en årrække brugt en del ressourcer på at profilere Midtfyns Gymnasium. Og vi har gjort rigtig meget ud af at skabe et tæt og godt fagligt samarbejde med grundskolerne i området. Ikke mindst for at vise skoleeleverne, hvad det vil sige at gå i gymnasiet på lige netop Midtfyns Gymnasium.

Af andre parametre der har indflydelse på de unges valg af ungdomsuddannelse, nævner rektoren det politiske pres som mange folketingspolitikere de senere år har lagt på de unge. Flere skal tage en erhvervsuddannelse, siger de. Færre skal gå i gymnasiet. Men det råd følger de midtfynske unge tilsyneladende ikke.

– Vi ser det som vores fornemmeste opgave at lave så god en gymnasial uddannelse som overhovedet mulig, slår rektor fast. Og en god gymnasial uddannelse er i vores perspektiv en uddannelse, der på midtfynsk vis er rummelig og giver alle elever lige muligheder for at tage den bedst mulige studentereksamen.

Det er åbenbart et tilbud, som de midtfynske unge og deres forældre kan lide.