Nyt fra Istanbul

I sidste uge var MfG i Istanbul for at diskutere samarbejdsmuligheder med David Helliwell og Dale Taylor, begge fra SAC American School in Istanbul. Skolen har omkring 650 elever og tilbyder en tyrkisk studentereksamen og en IB. Skolen drives af en non-profit fond; det er med andre ord en privatskole. Skolen ledes af canadiske Dale Taylor. Skolen er kun fire år gammel, og en stor del af undervisningen foregår på engelsk, ligesom arbejdssproget er engelsk.
Mødet var både positivt og konstruktivt. Dale Taylor var meget interesseret i at etablere et internationalt samarbejde, bl.a. i form af lærer- og elevudveksling. Næste step bliver at en delegation fra SAC kommer til Ringe i foråret.