MfG leverer varen

Midtfyns Gymnasium er god til at producere studerende til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Ja, faktisk kan gymnasiet prale med at være bedst blandt de almene gymnasier på Fyn til denne disciplin – og nummer to i Syddanmark.

Placeringen fremgår af en undersøgelse, som Danske Regioner har fået Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) til at udarbejde. AE har undersøgt, hvor mange studenter, der er i gang med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse årene efter deres studentereksamen. Alle tre gymnasieuddannelser – HTX, HHX og STX – er med i undersøgelsen, og ikke overraskende er det HTX, der sender procentvis flest studerende til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Men STX følger fint med.

At Midtfyns Gymnasium kan bryste sig af et fint resultat, kommer ikke bag på gymnasiets rektor, Søren Hvarregaard:
– Vi har i flere år arbejdet på at profilere de naturvidenskabelige fag på gymnasiet. Og vi har haft et rigtig godt samarbejde med grundskolerne i lokalområdet, både med lærerne og med eleverne. Sidste år fik vi en sciencekoordinator, der har som opgave at videreudvikle dette samarbejde. Og gymnasiets naturvidenskabelige lærere har de seneste år arbejdet ihærdigt på at få et mere virkelighedsnært og anvendelsesorienteret perspektiv på naturvidenskab. Måske er det resultatet af dette, vi ser nu?

STX natvid-kandidater 2017

Læs mere om undersøgelsen.

Læs selve rapporten.