MfG kigger mod nord

I lyset af de faldende ungdomsårgange og de økonomiske vilkår for ungdomsuddannelserne har bestyrelserne for Svendborg Gymnasium, Faaborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier besluttet at undersøge fordelene ved et udvidet/tættere samarbejde, evt. en fremtidig fusion, mellem de tre institutioner.

Midtfyns Gymnasium indgår ikke i dette arbejde selvom vi har været involveret i drøftelserne siden sommeren 2017, og vi har deltaget i møder i STUK (Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet) om bl.a. vilkår og regler for fusioner.

Beslutningen om ikke at deltage blev taget af Midtfyns Gymnasiums bestyrelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 3. oktober. I stedet for at takke ja til deltagelse besluttede bestyrelsen at man ville arbejde frem imod etableringen af et bredt ungdomsuddannelsestilbud i det midtfynske område med nytænkning af indholdssiden. Konkret skal det nuværende tilbud udvides til en flerstrenget institution i Ringe, gerne med eud-indgang i overensstemmelse med udmeldinger fra begge sider i Folketinget og fra uddannelseseksperter. Alle politiske signaler tyder på at et centralt element i fremtidens institutionslandskab skal være en mere decentral struktur for erhvervsuddannelserne.

Realiseringen af en sådan vision kræver samarbejdspartnere, herunder erhvervsskoler. Midtfyns Gymnasiums bestyrelse vil i første omgang undersøge samarbejdsmuligheder mod nord, herunder i Odense-området. Baggrunden for orienteringen mod nord er Midtfyns Gymnasiums geografiske beliggenhed og demografien i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune som resulterer i søgemønstre til de øvrige ungdomsuddannelser som primært er orienteret ind mod Odense. Befolkningsfremskrivninger forstærker yderligere dette forhold.

Næste step bliver at undersøge økonomien i et sådant projekt, velvidende at de økonomiske rammer for fusioner, således som lovgivningen ser ud for øjeblikket, ikke er attraktive.