Gymnasiet oplyser eleverne om Corona

På MfG følger vi naturligvis udviklingen af Corona, og vi orienterer derfor også i dag skolens elever om, hvordan de skal forholde sig.  


På Midtfyns Gymnasium  følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og det betyder, at der for elever, som skulle være hjemkommet fra et af de særlige risikoområder siden 2. marts 2020, vil indføres 14 dages karantæne. Det samme gælder for elever, hvis forældre eller andre samboende siden 2. marts er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, fx i forbindelse med en skitur. 

 

Skulle det ske, at vi kommer til at opleve smittede på skolen, vil Sundhedsstyrelsens beredskab tage over. 

 

Gymnasiet følger altså hele tiden de aktuelle retningslinjer, og det samme gør sig således gældende vedr. studieture, internationale samarbejder, udvekslinger og lignende. Gymnasiet kan derfor heller ikke på nuværende tidspunkt uddybe nærmere om studieturenes afvikling, da det ikke er til at sige, hvad retningslinjerne vil være på det givne tidspunkt i april.