Den virtuelle hverdag på Midtfyns Gymnasium

I 3 uger har Midtfyns Gymnasium nu været lukket som et led i regeringens forsøg på at hindre smittespredningen af coronavirus. Det har vendt op og ned på alles hverdag og selvfølgelig også påvirket undervisningsdagen. For dagene foregår nu ikke længere ude i klasseværelserne sammen med lærer og klassekammerater. I stedet må eleverne nu sætte deres lid til en god internetforbindelse og lærernes tekniske snilde – to ting, der måske umiddelbart kan lyde ustabilt.

 

Virtuel hverdag

Men faktisk viser en evaluering fra Midtfyns Gymnasium af 227 elever fordelt på 1.-3. årgang, at eleverne faktisk både sjældent oplever tekniske problemer eller er utilfredse med deres læreres indsats og evne til at håndtere den virtuelle undervisning. Evalueringen angiver faktisk, at ca. 60% af eleverne sjældent oplever tekniske problemer og knap 11% svarer, at de aldrig har problemer med teknikken. Samtidig er eleverne overordnet ved godt mod og lidt over 50% af eleverne tilkendegiver således, at de enten har det godt eller rigtig godt.

Denne generelle gode trivsel er selvfølgelig helt central for, at eleverne kan deltage og få noget ud af den virtuelle undervisning, så derfor er det noget, som gymnasiet lægger stor vægt på. Desuden skriver eleverne i deres evaluering, at de er godt tilfredse med deres læreres indsats, og som en elev skriver ”Jeg synes lærerne gør det ret godt, alt taget i betragtning, for det er jo ikke deres skyld, at vi skal sidde hjemme bag skærmen hele tiden”. Eleverne ytrer altså stor forståelse for den atypiske situation, og gymnasiet oplever da også en god deltagelse fra elevernes side. Eleverne påpeger også selv dette i evalueringen, hvor ca. 47% angiver, at de deltager aktivt i den daglige virtuelle undervisning og 13%, at de deltager meget aktivt.

 

Ensomhed og udfordringer banker på

Selvom tingene generelt går fint, og både lærere og elever går til den virtuelle undervisning med krum hals og gør det bedste, de kan, så er det alligevel ikke helt nemt. Eleverne, som deltog i evalueringen, er nemlig enige om, at det generelt er svært at blive ved med at holde motivationen oppe. Det kræver stor selvdisciplin at arbejde alene bag skærmen hele dagen i forbindelse med undervisning og hele aftenen i forbindelse med lektier og afleveringer. En elev skriver bl.a. også: ”Jeg føler mig rigtig ensom og mangler det sociale med klassekammeraterne. Det gør det svært at tage sig sammen”. Eleverne giver generelt i høj grad udtryk for, at de savner interaktionen mellem dem selv og deres klassekammerater, men også den daglige dialog med deres lærere.

Eleverne påpeger i evalueringerne, at selvom den virtuelle undervisning fungerer, så kan den ikke måle sig med den almindelige undervisning. Det ses fx når man sammenholder, hvad eleverne selv vurderer, de lærer i hhv. almindelig og virtuel undervisning. 24,4% af eleverne svarer således, at de synes de lærer rigtig meget i almindelig daglig undervisning og 67,3% svarer at de lærer meget. Til sammenligning svarer kun 3,9% af eleverne, at de lærer rigtig meget og 36,6% at de lærer meget når de har virtuel undervisning. Iøjnefaldende er det da også, at 49,8% af eleverne faktisk angiver, at de synes, de lærer lidt, når de har virtuel undervisning.

 

Virkeligheden kan ikke erstattes

Midtfyns Gymnasium finder det både opløftende og ærgerligt, at eleverne ikke synes, at de lærer lige så meget, når de sidder alene hjemme og undervises virtuelt. Det er opløftende, fordi det jo understreger essensen i lærergerningen, som ikke bare handler om fag og faglighed i gymnasiet, men også om relationer, dialog og dannelse. Men selvfølgelig er det jo også ærgerligt, at eleverne nu på ubestemt tid skal undervises på en måde, som ikke er deres foretrukne, hvis de selv kunne vælge.

Men når nu der ikke er noget valg, er det en stor fordel, at Midtfyns Gymnasium allerede ved skoleårets start i 2019 implementeret gode og velfungerende digitale platforme såsom Microsoft Teams, som gør, at den virtuelle undervisning teknisk fungerer så godt, at lærerne så vidt muligt kan prøve at forberede og afvikle undervisning, der minder om den almindelige daglige undervisning. Fx udtaler eleverne, at de er rigtig glade for flere af de digitale funktioner, lærerne bruger i undervisningen, som når klassen og læreren ”mødes” ved timernes start i virtuelle klasserum, eller når læreren laver små grupperum, så eleverne kan både se og høre hinanden og arbejde sammen i grupper, som de plejer.

Og intet er da også så skidt, det ikke er godt for noget, for som elev skriver i sin evaluering: ”nu slipper jeg heldigvis for transport hver dag – og jeg kan også spise i timerne”.