Den ny gymnasiereform på MfG

Som bekendt indgik regeringen i 2016 et bredt forlig i Folketinget om en reform af de gymnasiale uddannelser. Loven træder i kraft allerede fra næste skoleår, altså august 2017.  Og det betyder at de kommende 1g’ere vil møde et MfG der, hvad form og indhold angår, er anderledes end tidligere.

De væsentligste ændringer er at grundforløbet, der siden 2005 har varet et halvt år, nu skal afvikles på omkring 3 måneder. Der er lagt nogle begrænsninger ned over studieretningernes sammensætning. De fleste gymnasieelever skal have matematik på B-niveau. Og vi siger farvel til Almen Studieforberedelse (AT) der siden 2005 har været rammen om meget af det tværfaglige samarbejde i STX.

Nyt grundforløb

????????????????????????????????????

Formålet med det nye grundforløb er at klæde de nye 1g’ere på til valg af studieretning. Tidligere havde de nye elever valgt studieretning inden de kom, men sådan bliver det ikke efter sommerferien. Her er det meningen at grundforløbet skal kvalificere elevernes valg af studieretning; et valg der skal tages omkring uge 42. I løbet af grundforløbet vil de nye 1g’ere derfor ikke blot møde nogle af fagene samt afslutte de faglige samarbejder, Naturvidenskabelig Grundforløb (NV) og Almen Sprogforløb (AP). De vil også blive præsenteret for de forskellige studieretninger og få lov til at prøve kræfter med studieretningsfagenes samarbejde i praksis. Der vil således være en række hele studieretningsdage i skemaet, hvor alle får mulighed for at møde de studieretninger de ønsker at tjekke ud. Der vil naturligvis også blive arrangeret studieretningsaften for forældre.


Etablering af klasser

Det nye, korte grundforløb kombineret med studieretningsvalg i uge 42 betyder at man som 1g’er først møder de klassekammerater man skal være sammen med resten af gymnasieforløbet, efter de tre måneders grundforløb. I grundforløbet er man naturligvis tilknyttet en form for ”klasse” eller et ”grundforløbshold”. Men den endelige klassesammensætning finder først sted efter efterårsferien når alle har valgt studieretning.

Arbejdet med reformen

I øjeblikket arbejder MfG på højtryk på at være klar til august. Uforberedte er vi naturligvis ikke. Nogle af de bærende elementer i reformen har vi arbejdet med i årevis. Læringsmål, feedback, digitale kompetencer, internationalt udsyn og studiekompetencer er således elementer som har været og er i fokus på MfG. Og vi vil naturligvis orientere løbende om reformens implementering på MfG her på siden.

Vi glæder os til at sige velkommen til en ny årgang og en ny, spændende reform til august 2017.