Den første student

flaghejsning 16Den 10. juni kunne Rebecca Vilmar Lake fra 3h som den første på Midtfyns Gymnasium i 2016 sætte en velfortjent studenterhue på hovedet.

Traditionen tro hejste Rebecca efterfølgendeskolens flag foran hovedindgangen.

Går alt efter planen, vil 180 elever kunne kalde sig studenter fra Midtfyns Gymnasium i år. Den traditionsrige dimission finder sted den 24. juni kl. 10 i gymnasiets idrætshal. Her vil en fyldt hal sige tillykke. Og efter taler samt overrækkelse af eksamensbeviser vil de glade studenter stige på de pyntede lastvogne og drage på rundtur i det midtfynske.