8 talentfulde unge fra MfG fik deres diplom

Det skete fredag ved Akademiet For Talentfulde Unge Region Syds dimission for årgang 2013 på Syddansk Universitet.

Dimissionen var en hyldest til de unges motivation, engagement og læringslyst. Sideløbende med gymnasiet har de unge deltaget i Akademiets 2-årige program som består af seminarer om alverdens akademiske emner med det formål at inspirere, udfordre og stimulere de talentfulde unge til at gå den akademiske vej og videreuddanne sig på universitetet.

De mange elever som nu er 3.g.’ere, er fjerde årgang som dimitterer fra Akademiet Region Syd.

Fra MfG modtog 8 elever deres velfortjente diplom. De 8 elever er Cecilie Greve Jensen, Nanna Kjær Sørensen, Emma Høeg Hansen, Anna Sofie H. W. Rasmussen, Sofie Kirkeløkke Svane, Sigrid Mark Jørgensen, Christian Brilner Lund og Noah Andreas Kaarsberg Bøjsen.

Akademiet For Talentfulde Unge Region Syd er et akademisk bredt talentplejeprogram for de dygtigste gymnasieelever fra hele Region Syddanmark. Eleverne kommer både fra STX, HHX og HTX. Udover deres normale gymnasieundervisning deltager eleverne i forskellige akademiske seminarer, workshops, virksomhedsbesøg, camps m.m. indenfor alle videregående studieretninger. Formålet er at opkvalificere elevernes daglige arbejde samt øge graden af afklaring omkring deres studie- og erhvervsmæssige fremtid.

Læs mere her: syd.ungetalenter.dk