Hvilke uddannelser giver en stx-studentereksamen adgang til?

9902Herunder kan du se en liste over de uddannelser en stx giver adgang til. Ønsker du et konkret bud på hav de enkelte studieretninger giver adgang til, så skal du tjekke ADGANGSKORTET.

Lange videregående uddannelser:

 • Sundhedsvidenskabelige uddannelser f.eks.: medicin, farmaceut, humanbiologi og kiropraktor.
 • Naturvidenskabelige uddannelser f.eks. fysik, kemi, biologi, nanoscience og datalogi.
 • Samfundsvidenskabelige uddannelser f.eks. statskundskab, virksomhedsledelse, jura og international business and politics.
 • Humanistiske uddannelser f.eks.: sprog, æstetik og kultur, antropologi og medievidenskab.
 • Teknisk videnskabelige uddannelser f.eks.: civilingeniøruddannelserne og it-uddannelser.

Mellemlange videregående uddannelser (professionsbachelor):

 • Det medie- og kommunikationsfaglige område f.eks.: journalist, medieproduktion og grafisk kommunikation.
 • Det pædagogiske område f.eks.: lærer, pædagog og natur- og kulturformidling.
 • Det samfundsfaglige område f.eks.: socialrådgiver og professionsbachelor i offentlig administration.
 • Det tekniske område f.eks.: diplomingeniør, bygningskonstruktør og skov- og landskabsingeniør.
 • Det sundhedsfaglige område f.eks.: fysioterapeut, bioanalytiker, jordemoder og radiograf.

Korte videregående uddannelser:

 • Erhvervsakademiuddannelserne f.eks.: produktionsteknolog, laborant, datamatiker og multimediedesigner.

Adgangsgivende fag og niveauer på MfG

Den mest adgangsgivende fagkombination er Matematik (A), fysik (B) og kemi(B), altså studieretningen der hedder NAT1.

De to enkeltfag som flest videregående uddannelser stiller som adgangskrav, er matematik (B) og engelsk (A). Disse to niveauer kan fås i alle MfGs studieretninger.