Studieretningspræsentation

Den tidligere forældreaften er med gymnasiereformen i 2017 ændret til en aften efteråret hvor forældre og 1g’ere bliver orienteret om og præsenteret for MfG’s studieretninger.

Hold øje med kalenderen.