Kommende MfG’ere kan vælge studieretning med Idræt i 2018

Midtfyns Gymnasium har fået lov til – som et ud af kun tyve gymnasier i Danmark – at udbyde en studieretning med Idræt på B-niveau. Studieretningen kommer til at omfatte fagene Samfundsfag A, Matematik A og Idræt B. Tilladelsen gælder tre årgange med start i henholdsvis 2018, 2019 og 2020. På Fyn er det kun Midtfyns Gymnasium, Faaborg Gymnasium og Mulernes Legatskole der har fået lov til at udbyde en studieretning med idræt.