SÅ ER DER EKSAMENSTID!

Første udfordring for de 165 3g’ere der er indstillet til studentereksamen i år, er den danske stil. Derefter går det slag i slag.

Også 1g’erne og 2g’erne skal til eksamen. Alt i alt – udover eksaminer i Almen Studieforberedelse – afvikler MfG 84 mundtlige eksamenshold fordelt på de tre årgange samt 14 skriftlige og 27 mundtlige årsprøver i 1. og 2.g.

Den første MfG-student springer ud mandag d. 24/6 kl. 8.50. Og den sidste er færdig d. 26/6 ca. kl. 15.20.

OBS! Værd at vide hvis du er censor på MfG