Evalueringsplanen

7962Indledning

Evalueringsplanen (jf. stx-bekendtgørelsen kap. 12) omfatter ‘Elevevaluering’ og ‘Undervisningsevaluering’.

Elevevaluering omfatter prøver og eksaminer, den løbende evaluering og evalueringssamtaler. Undervisningsevaluering omfatter evaluering af undervisningsforløb og større projekter.

Forslag til evalueringsmetoder fremgår af Midtfyns Gymnasiums Evalueringshåndbog (et internt dokument).

Se oversigt over EVALUERING på MfG.

Elevevaluering

Evalueringen af den enkelte elev tager udgangspunkt i uddannelsens overordnede mål og de mål, som er beskrevet i læreplanerne for fagene. Eleverne evalueres således både på deres faglige niveau og deres (studie)kompetencer, defineret som et samspil mellem fællesfaglige, almene og personlige kompetencer, jf. Midtfyns Gymnasiums kompetencekatalog.

Evalueringen foretages formativt/løbende og summativt, jf. stx-bekendtgørelsen, §§ 131 ff.

Teamet sikrer, at eleverne oplever forskellige evalueringsformer, test, portfolio, mv.

Undervisningsevaluering

Undervisningen evalueres i henhold til stx-bekendtgørelsen, kap. 12, §§ 131 ff. Den enkelte faglærer er den primært ansvarlige for evalueringen, som kan fokusere på det faglige/indholdsmæssige, det pædagogiske/tilrettelæggelsesmæssige og elevernes selvevaluering af egen indsats. Skolens ledelse gennemfører 2 gange årligt en undervisningsevaluering på alle hold. Resultatet sendes til faglærer, som følger op.

Teamet er ansvarlig for, at klassen får erfaringer med forskellige evalueringsformer.

Formålet med undervisningsevalueringen er at forbedre undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, så eleverne får størst muligt udbytte.

Evalueringsresultaterne fremgår af interne dokumenter.

Oversigt

En oversigt over evalueringsplanen findes ved at følge linket. Oversigten indeholder evaluering af den enkelte elev i forhold til prøver, eksaminer, løbende evaluering og evalueringssamtaler, samt evaluering af undervisningen, større projekter og skriftlig arbejde.