Evaluering

7962Af skolens værdigrundlag fremgår, at elever, lærere og ledelse til stadighed reflekterer over praksis med henblik på at udvikle skolen. Evaluering indgår i den løbende refleksion.

På Midtfyns Gymnasium skelner vi mellem evaluering på følgende dimensioner:

  • Skolens evaluering af elevernes faglige standpunkter (bedømmelse)
  • Skolens løbende evaluering af elevernes samlede læring
  • Elevernes evaluering af undervisningen
  • Lærernes evaluering af undervisningens tilrettelæggelse
  • Elevernes og lærernes samlede vurdering af skolen som arbejdsplads: UndervisningMiljøVurdering (UMV) og ArbejdsPladsVurdering (APV)
  • Den enkelte medarbejders trivsel: MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS)
  • Evaluering af faggruppernes arbejde og udvikling GRuppeUdviklingsSamtale (GRUS)

Disse dimensioner uddybes i evalueringsplanen.