Værdigrundlag

Midtfyns Gymnasium lægger vægt på at være en levende skole, hvor eleverne med deres forskellige erfaringsbaggrund har plads til at udfolde og udvikle sig både fagligt og socialt. Der er på skolen en åben og fri atmosfære, og omgangsformen imellem elever og ansatte er uhøjtidelig, ligefrem og præget af ansvar og gensidig respekt. Disse rammer ser vi som en vigtig forudsætning for, at dagligdagen kan blive oplivende, oplysende og oplevelsesrig både i det faglige fællesskab og i sociale sammenhænge uden for undervisningen.

Midtfyns Gymnasium har en størrelse, der giver mulighed for både overskuelighed og alsidighed i hverdagen, og det er væsentligt for os at udvikle elevernes kompetencer, så de får de bedste forudsætninger for at kunne leve i det moderne videnssamfund. Vi finder det værdifuldt at udvikle elevernes evne og mod til at gå ud i livet som handlekraftige, selvstændige og demokratiske mennesker med viden og indsigt erfaret gennem aktiv deltagelse i hele skolens liv.

Midtfyns Gymnasium ønsker gennem stadige refleksioner over mål og midler at skabe et dynamisk uddannelsesmiljø baseret på et solidt fagligt funderet fællesskab, som elever og lærere sammen har ansvar for. Gennem pædagogisk udviklingsarbejde og styrkelse af elevernes studiekompetencer tilstræber vi at stimulere lysten til at stille hinanden og sig selv over for nye erkendelser til gavn for den videre uddannelse og personlige udvikling.