Vision

Grundfortællingen om Midtfyns Gymnasium:

Sammen bliver vi klogere

Midtfyns Gymnasium er en tidssvarende og moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder en ungdomsuddannelse på højeste gymnasiale niveau.

MfG rummer både et udfordrende læringsmiljø og et socialt fællesskab, hvor udsyn, mangfoldighed og nærhed er helt centrale værdier. På MfG skabes fundamentet for de unges livslange læring og videreuddannelse!

På Midtfyns Gymnasium møder eleverne universitetsuddannede og dedikerede lærere, som alle brænder for at skabe et trygt og motiverende uddannelsesmiljø. På MfG møder eleverne også en lærergruppe, der har skabt stærke faglige miljøer, og som løbende udvikler undervisningen og elevernes læring ud fra de nyeste pædagogiske og didaktiske principper og metoder.

Alle elever, der optages på MfG, tilbydes lige muligheder for at tage den bedst mulige studentereksamen. Vi skaber de optimale rammer for den enkeltes læring og forlanger til gengæld, at de unge tager ansvar, at de er ambitiøse og gør, hvad de kan for at udvikle sig fagligt og menneskeligt i løbet af de tre år.  Vi møder den enkelte elev der, hvor han eller hun er, og sammen tager vi afsæt der fra, så eleven kan udnytte egne evner og ressourcer bedst muligt. Alle elever har talenter, og de talenter får vi frem på MfG, så der skabes nye fremtidsmuligheder for de unge. MfG gør elever til ambitiøse studerende.

MfG har et inkluderende og rummeligt fællesskab og en skolekultur, hvor der er plads til alle, og hvor eleverne bliver motiveret til hver især at realisere deres menneskelige potentialer og nå det højest mulige faglige niveau.

Hvad kendetegner Midtfyns Gymnasium?

SYSTEMATISK FEEDBACK

MfG lægger vægt på, at eleverne er meget sammen med lærerne, og at undervisningen tager udgangspunkt i synlige læringsmål og styrkelse af elevernes kendskab til egne læringsstrategier.  Derfor vil  eleverne løbende få feedback på det faglige arbejde og skriftlige afleveringer, ligesom de får støtte til lektielæsningen.  En stor del af de skriftlige afleveringer udarbejdes på skolen, så eleverne i skriveprocessen kan få hjælp af deres lærere.

BROBYGNING

MfG er kendt for målrettet at bygge bro mellem folkeskole og gymnasium. Områdets grundskoleelever kommer jævnligt på MfG via f. eks. ”Book en dag” og ”Matematikkens hus”, ligesom MfG også har  masterclass for de dygtigste folkeskoleelever i kommunen. For at understøtte disse aktiviteter indgår lærerne i udvalgte fag i lærerudveksling med folkeskolelærere, så overgangen fra grundskole til gymnasium bliver vellykket.

Samtidig bygger MfG bro til videregående uddannelser gennem samarbejde med SDU og UCL om særligt udvalgte fag, som gymnasieeleverne får input til på kortere forløb på universitet og professionshøjskolerne.

SAMARBEJDE MED OMVERDENEN

MfG arbejder sammen med det omgivende samfund, således at elevernes teoretiske viden sættes i spil i forhold til virkeligheden. Eleverne møder anvendelsesorienterede og innovative læringsformer, der bringer fagligheden i spil, styrker motivationen og dermed mindsker frafald. Vi har mange partnerskaber med lokale virksomheder, med vores kommune og med uddannelsesinstitutioner i området.

SYSTEMATISK VIDENSDELING

MfG’s lærere arbejder tæt sammen for at skabe høj kvalitet i undervisningen: Der foregår en  systematisk vidensdeling om bl.a. undervisningsforløb og – metoder og rettestrategier. Denne vidensdeling foregår bl.a. via dynamiske digitale platforme.

AKTIVE ELEVER

På MfG har eleverne reel indflydelse. Der sidder elever med i alle studieretningsteams, som er med til at definere studieretningernes profil og forskellige faglige samarbejder, ligesom eleverne er repræsenteret i alle udvalg. Elevernes stemme tages alvorligt, og der afholdes mange sociale og faglige aktiviteter både i og uden for ”skoletiden”.

ØGET INDSIGT GENNEM INTERNATIONALT UDSYN

MfG arbejder sammen med gymnasier i bl.a. Tyskland, Frankrig, England, Spanien og Tyrkiet.  Gennem den internationale kontakt sættes fagligheden i spil på en ny måde, og der skabes et læringsmiljø med internationalt udsyn.

TILBUD TIL UNGE MED SÆRLIGE TALENTER

Midtfyns Gymnasium har også tilbud til særligt talentfulde elever. Elever fra MfG kan deltage i Region Syddanmarks ”Akademiet for talentfulde unge”.  I samarbejde med Københavns Universitet tilbydes ”Projekt Forskerspirer”, og vi deltager hvert år i olympiader i f. eks kemi, fysik og biologi. Vi deltager også i DM i science, European Business Games i erhvervsøkonomi og Georg Mohr-konkurrencen i matematik.