Den grønne cirkel  

Projekt ‘Den grønne cirkel’ handler om at skærpe bevidstheden omkring bæredygtighed og ‘Grøn omstilling’. 

Projektet giver vores Elever og lærere en mulighed for at arbejde med bæredygtige idéer og hente inspiration til undervisningen. Eleverne kommer til at arbejde med løsninger til vedvarende energikilder, biodiversitet, og hvordan naturressourcer kan udnyttes bæredygtigt. 

Den grønne cirkel fungerer som en ramme for undervisning med udgangspunkt i FN’s verdensmål. På sigt er planen, at lærere og elever fra nærområdets skoler skal inviteres til at deltage i projekter tilknyttet Cirklen.  

Følg med her på siden og se, hvordan de forskellige projekter tager form. 

Bæredygtig energi

2mx arbejder med bæredygtig energi i fysik. Ved hjælp af solceller undersøger eleverne potentialet for at producere solenergi.

Solcellerne placeres i forskellige vinkler i forhold til solen for at finde ud af, hvordan solcellerne skal placeres for at generere mest mulig strøm.

Opstart på projekt ‘Den grønne cirkel’

Biodiversitet

Skolen skal være mere vild! Derfor arbejder vi i MfG For Future på at skabe områder på skolen, hvor der er mere biodiversitet, dvs. plads til vilde planter, insekter, sommerfugle m.m. Vi er startet på den lille skråning ned mod musikbygningen. Her har vi fjernet det gamle lag af træflis og udsået en frøblanding med vilde blomsterplanter. Følg med i udviklingen i løbet af sommersæsonen, det bliver flot.

Den grønne cirkel

Så er vi godt i gang med indretningen af Den Grønne Cirkel. Takket være vores dygtige pedeller har vi fået rejst et drivhus og samlet 16 højbede i lærketræ. Der er fyldt jord i højbedene og inden længe, bliver der sået forskellige urter og planter i kasserne.
Vi har også fået monteret en klimastation lige midt på cirklen. Den leverer vejrdata til klimaprojekter i Naturgeografi, men du kan også bruge vejrstationens målinger. Se det aktuelle vejr ved at klikke ind MfG’s hjemmeside.

MfG’s vejrstation 

Nyt redskabsskur
Så er der kommet redskabsskur til vores haveudstyr i Den Grønne Cirkel. Det er vores to dygtige pedeller, Ivan og Jesper, som har fikset det.

Vores drivhus

Den grønne cirkel tages i brug

3y tager den grønne cirkel i brug

Vejret har ikke ligefrem været super her i maj, men det har ikke afholdt 3y fra at tage den Grønne Cirkel i brug. De har lige plantet tomater og chili i drivhuset og sået en masse krydderurter og grøntsager i højbedene. Skråningen bag ved hallen er også på vej til at blive lidt vildere, efter drengene i små spots har fjernet græstørv og sået frø af vilde planter ud.