Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet er en eksamensopgave som du skal lave midt i 3.g. Opgaven skal skrives i ét af de studieretningsfag du har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau.

Studieretningsprojektets struktur er sådan at du først finder et område og passende litteratur. Sammen med dine vejledere sætter du ord på hvad projektet skal indeholde. Når opgaveformuleringen udleveres, får du en skriveperiode på 2 uger hvor der ikke er undervisning, og hvor du kan få vejledning.

Studieretningsprojektet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse (2017-reformen).

Du kan se læreplanen for Studieretningsprojektet der gælder for elever der afslutter gymnasiet i 2019 HER.

Du kan se den nye læreplan for Studieretningsprojektet der gælder alle der er begyndt i gymnasiet efter 2017 HER.