Informatik

Faget udbydes ikke på MfG
 
Gennem projekter som især handler om udvikling og design af brugerprogrammer på PC, vil du komme til at lære om:
  • betydningen af design af It-systemer og dets påvirkning af mennesker der bruger it-systemer. Hvilke tilsigtede og utilsigtede adfærd kan udformningen af it-systemer have hos brugerne?
  • programmers grænseflade med brugerne og de underliggende datalogiske teorier for programudvikling og for datalagring. muligheder og problemer i forbindelse med digitalisering af data. Hvordan digitaliseres et billede, og hvilket tab af information kan dette give?
  • principper og metoder i forbindelse med udvikling af programmer. Du vil gennem projekter forstå hvorledes programmer vi benytter i hverdagen, er blevet lavet.
  • hvorledes forskellige design og præsentationer af data giver forskellige modeller af virkeligheden.

Du kan læse mere om faget på Undervisningsministeriets hjemmeside.