Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse sikrer som en del af grundforløbet en fælles basis for det sproglige arbejde i gymnasiet og viser, hvordan beskæftigelsen med sprog er en del af den almene dannelse.

Almen sprogforståelse skal styrke din teoretiske sprogforståelse, samspillet mellem sprogene og studiekompetencen. Du opnår gennem forløbet færdigheder i sproglig analyse af tekster med præcis brug af den relevante terminologi, og stoffet perspektiveres historisk gennem kendskab til overordnede træk af latinsk ordforråd og grammatik, europæisk sproghistorie og elementær sociolingvistik.

Undervisningen i almen sprogforståelse tilrettelægges i et samarbejde mellem dansk og fremmedsprog, herunder latin, og undervisningen består af en række tematiske forløb, der sigter imod at styrke din sproglige bevidsthed og sproglige analysefærdighed.

Ved afslutningen af almen sprogforståelse gives der en ikke-medtællende karakter ud fra en helhedsvurdering.

Du kan læse mere om AP på Undervisningsministeriets hjemmeside.