Fag og fagligt samarbejde

Her kan du læse om alle de fag der undervises i på Midtfyns Gymnasium, samt de tværfaglige samarbejder i Almen sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabelig grundforløb (NVG). Du kan også læse om de større skriftlige opgaver: Dansk-historie-opgaven (DHO), Studieretningsopgaven (SRO) og Studieretningsprojektet (SRP).