Udvalgte indsatsområder

7962Udvælgelse af indsatsområder

Strategiudvalget indhenter forslag til indsatsområder fra udvalg, elevråd og ledelse og udarbejder forslag til høring i PRF. Indsatsområderne afspejler delvist skolens opfølgningsplaner.

Indsatsområder for 2015-16:

  • Omlagt skriftlighed og faglig læsning
  • Matematiksamarbejde med folkeskoler
  • Innovation i fagene
  • Synlig læring
  • Masterclass

Evaluering af indsatsområder

Evalueringen gennemføres af et ad-hoc-udvalg. Ansvar for evalueringen, respondenter, tidshorisont, metode og opfølgning er afhængig af, hvilket indsatsområde der er valgt.