Gennemsigtighed og åbenhed

I 2005 vedtog folketinget at skoler og undervisningsinstitutioner skal offentliggøre oplysninger så man let kan sammenligne forskellige skoler og vurdere kvaliteten af undervisningen. Bekendtgørelsen om gennemsigtighed og åbenhed kan læses her.

I listen nedenfor kan oplysninger om Midtfyns Gymnasium findes. En nærmere beskrivelse af nøgletallene kan findes vha af dette link til Undervisnings Ministeriets hjemmeside.

ELEVSTATISTIK FRA UNDERVISNINGS MINISTERIET

  • Karaktergennemsnit – Gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform.
  • Overgang til uddannelse – Overgang til uddannelse 27 måneder efter endt gymnasial uddannelse.
  • Fuldførelsesprocenter – Andelen af optagne elever der er blevet studenter på Midtfyns Gymnasium.

NB! Der arbejdes på at opdatere siden!