Det internationale gymnasium

Midtfyns Gymnasium har gennem de seneste år opbygget flere gode kontakter til skoler i udlandet. Her kan du læse lidt om de enkelte skoler og vores samarbejde med dem:

Erasmus plus

Det internationale arbejde består i vid udtrækning af skolepartnerskaber med Thor Heyerdahl-Gymnasium i Kiel (Tyskland), IES _MG_7776Poeta García Gutiérrez i Chiclana, Cádiz (Spanien), ESP Charles de Foucauld i Brest (Frankrig) og TEVITOL (Tyrkiet). Partnerskaberne får støtte fra EU’s program for Livslang Læring. Vi har 2011-13 afsluttet en projektperiode med temaet ”Migration” og er godt i gang med et nyt Erasmus+ projekt om forskelle og identitet blandt unge.

Desuden har vi påbegyndt et forløb fra 2015-18 hvor eleverne fra MfG under flere gensidige besøg hos de franske, spanske, tyske og tyrkiske elever, skal arbejde med et fælles tema om “europæisk identitet og innovative undervisningsformer” på tværs af grænser.

Individuel udveksling

Kunne du tænke dig at gå på high school eller gymnasium i udlandet i nogle få uger eller op til 4 måneder af din gymnasietid? Opholdet erstatter den undervisning du ellers ville have haft på MfG, og forlænger således ikke din gymnasietid. Det aftales med den udenlandske skole hvilke fag du skal have under dit ophold. Inden opholdet aftaler du med dine lærere på MfG hvilke opgaver og lektier du skal aflevere under udlandsopholdet. Du kan i øvrigt tage din SU med.

Gennem flere år har MfG haft årlige udvekslinger af elever til Kiel i Tyskland og til Brest i Frankrig. Vi har desuden kontakter og studiepladser på to skoler i England. Vi har også mulighed for at sende en til to elever til Spanien hvor vi i efteråret 2014 havde vores første elev på udveksling i 2 måneder til et gymnasiet i Chiclana, Cádiz. Nogle af stederne kan vi hjælpe dig med at skaffe en værtsfamilie. Du kan finde mere om opholdet på de enkelte gymnasier herunder:

Hvis du fx har fransk som 2. fremmedsprog (hvilket dog ikke er nogen forudsætning), kan du søge til Brest og gå på gymnasiet der i 2-3 måneder. MfG har fået en EU-finansieret såkaldt Erasmus Plus bevilling gældende for perioden 2015-18. Denne bevilling betyder at MfG dækker en del af rejseudgifterne for i alt 4 elever der gerne vil til Frankrig eller Spanien. Du skal selv afholde udgifter til et pas, en lægeerklæring, forsikring, rejseudgifter og lignende. Så hvis du går i 1g og fx kunne tænke dig at tilbringe to måneder (næste skoleår) på venskabsskolen i Brest, kan du læse mere på ovenstående link. MfG forventer også at du og din familie er åbne for at være vært for en udvekslingselev fra udlandet i en periode svarende til dit eget ophold – hvis I har mulighed for det.

Vilkårene for at rejse og opholde sig i Tyskland og England er lidt anderledes – dem kan du se i ovenstående beskrivelser.

Du kan også forbedre dit fremmedsprog og få en stor oplevelse ved at blive vært for en udenlandsk elev i en kortere eller længere periode. I skoleåret 2017-18 får vi en større gruppe elever på besøg i en uge i september måned, og vi har jævnligt udvekslingselever fra andre lande i op til et år.

SPROGUDVEKSLING MED TYSKLAND OG FRANKRIG

Thor Heyerdahl-Gymnasium i Kiel er et af de få tyske gymnasier som tilbyder undervisning i dansk som fremmedsprog. I 2008 startede vi gensidig udveksling af vores tyskhold og danskhold – et dejligt samarbejde hvor begge parter får trænet sproget gennem undervisning, ekskursioner og socialt samvær.

Franskhold fra Midtfyns Gymnasium har ligeledes mulighed for udveksling med engelskklasser fra ESP Charles de Foucauld i Brest.

Vi arbejder i øjeblikket på at få en udvekslingsaftale i stand med vores spanske samarbejdspartner om enkeltudvekslinger og besøg af spanskhold.

STUDIETURE MED SKOLEBESØG

Den traditionsrige studietur foregår i foråret i 2g. Turen er ikke bare en turistrejse, men har et fagligt fokus i form af et projekt i Almen Studieforberedelse (AT). Flere klasser har i de seneste år besøgt gymnasier i London og Tyrkiet og har fx lavet interviews med eleverne.

MED KORET TIL STOCKHOLM

Synger du i MfGs kor, kan du komme med til Stockholm for at synge og have det sjovt sammen med koret på det Æstetiske Gymnasium som er et kreativt gymnasium med fokus på musik, dans, drama og billedkunst.