Ferieplan

 

Skoleåret 2020-21

De nævnte datoer inklusive
Sommerferie: lærere

Lørdag 27/6 – onsdag 5/8 

Sommerferie: 1g Lørdag 27/6 – søndag 9/8
(første skoledag 10/8)
Sommerferie: 2g & 3g Lørdag 27/6 – mandag 10/8 
(første skoledag 11/8)
Efterårsferie Lørdag 10/10 – søndag 18/10
Juleferie Lørdag 19/12 – søndag 3/1
Vinterferie Lørdag 13/2 – søndag 21/2
Påskeferie Lørdag 27/3 – mandag 5/4
St. bededag Fredag 30/4

Kristi Himmelfartsdag

Torsdag 13/5 – søndag 16/5.
Censuropgaver fredag kan forekomme for lærere.

Pinseferie Lørdag 22/5 – mandag 24/5
Grundlovsdag  Fredag 5/6
Dimission  Fredag 25/6
Sommerferie

Lørdag den 26/6 –