Ferieplan

 

Skoleåret 2019-20

De nævnte datoer inklusive
Sommerferie: lærere

Lørdag 29/6 – tirsdag 6/8 
(første skoledag 7/8)

Sommerferie: 1g Lørdag 29/6 – torsdag 8/8
(første skoledag 9/8)
Sommerferie: 2g & 3g Lørdag 29/6 – søndag 11/8 
(første skoledag 12/8)
Efterårsferie Lørdag 12/10 – søndag 20/10
Juleferie Lørdag 21/12 – søndag 5/1
Vinterferie Lørdag 8/2 – søndag 16/2
Påskeferie Lørdag 4/4 – mandag 13/4
St. bededag Fredag 8/5

Kristi Himmelfartsdag

Torsdag 21/5 – søndag 24/5.
Censuropgaver fredag kan forekomme for lærere.

Pinseferie Lørdag 30/5 – mandag 1/6
Grundlovsdag  Fredag 5/6
Dimission  Fredag 26/6
Sommerferie

Lørdag den 27/6 –