Bomuligheder

Til Midtfyns Gymnasiums klasser for unge med en diagnose indenfor autismespektret er knyttet et botilbud, Kollegiet Vestergade, for de ansøgere som kommer langvejs fra. Kollegiet ligger godt 1 km fra skolen. Her er tilknyttet pædagogisk personale der yder støtte til varetagelse af daglige og praktiske forhold. Der er nyistandsatte værelser, man får mad fra Kostskolen i Ringes køkken og tilbydes et fællesskab med op til 15 unge. Klik på linket og se nærmere.

Er det ikke muligt at få en plads der, er der et andet kollegium i byen: Kollegiet Fruelundsvej, administreret af boligselskabet Domea (tlf. 76 64 67 20). De unge der flytter dertil, får typisk nogle støtte-timer fra Kollegiet Vestergade for at få hverdagen til at fungere. Kontakt Kollegiet Vestergade for at høre om støttemulighederne.