Hvad kræves der for at blive optaget på stx?

8050Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget i gymnasiet, hvis det stemmer med din uddannelsesplan.

Du skal i alle tilfælde have folkeskolens afgangsprøve fra 9. klasse, – herunder have haft tysk eller fransk. Har du også gået i 10. klasse, skal du her have aflagt prøve i mindst dansk, engelsk og matematik.

Hvis du ikke lever op til disse krav, skal du til en optagelsesprøve. Se nedenfor!

Hvis du ønsker en individuel kompetencevurdering (i tilfælde af at du ikke kan opfylde kravene), kan du læse om reglerne herunder. Det er også her du kan læse om merit:

Sådan søger du om optagelse

Optagelsen foregår via et ansøgningsskema på www.optagelse.dk.

På din ansøgning skal du angive, hvilken studieretning du ønsker. Du har dog mulighed for at vælge om efter grundforløbet, hvis du har valgt forkert. Skolen udbyder flere studieretninger, end der kan oprettes, så du har ingen garanti for, at den studieretning, du har valgt, bliver oprettet.

På ansøgningen til gymnasiet skal du angive, hvilket 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag du ønsker. På Midtfyns Gymnasium har du følgende fag at vælge mellem:

Andet fremmedsprog

  • Tysk (fortsætter)
  • Fransk (fortsætter / begynder)
  • Spansk (begynder)

Kunstnerisk fag

  • Billedkunst
  • Dramatik
  • Musik

Husk at tale med din skolevejleder, inden du laver din ansøgning. Ansøgningsfristen for optagelse er den 1. marts.

Fordeling af elever på de fynske gymnasier

Hvis et gymnasium på Fyn modtager flere ansøgninger end der er elevpladser, sendes ansøgningerne til et fynsk fordelingsudvalg. Fordelingsudvalget, der består af gymnasiernes rektorer, fordeler herefter eleverne ud på de andre fynske gymnasier. Læs mere om kriterierne for fordelingen af elevansøgningerne her.

Til nye elever:

Har du spørgsmål der vedrører fordelingen af ansøgere til 1g og 1hf (det vil sige den skole du er fordelt til), kan du sende en mail til: Niels.Martiny@rsyd.dk

Hvis du har andre spørgsmål om din skolestart, kan du sende en mail til post@mfg.dk eller ringe til skolens kontor 62 62 25 77.

Om uddannelsesparathedsvurdering og obligatorisk optagelsesprøve

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING (UPV)

En ansøger til stx, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse og ikke vurderes uddannelsesparat af UU, men alligevel fastholder ønsket om optagelse, har krav på at få foretaget en ny uddannelsesparathedsvurdering af den skole, ansøgeren søger som sin første prioritet.

Midtfyns Gymnasium skal i givet fald vurdere, om ansøgeren har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse

Som hovedregel indkalder Midtfyns Gymnasium ansøgeren til en faglig prøve i dansk, engelsk og matematik og enten fysik-kemi eller tysk med en efterfølgende samtale. For ansøgere til naturvidenskabelige studieretninger er prøvefagene dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi. For ansøgere til samfundsvidenskabelige samt humanistiske/sproglige/kunstneriske studieretninger er prøve fagene dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog. Prøvens niveau svarer til niveauet for folkeskolernes afgangsprøve.

Prøvens form er en elektronisk prøve, hvor spørgsmål eller multiple choice besvares på computer.

Den efterfølgende samtale med en uddannelsesleder og en vejleder skal i tilknytning til de faglige prøver vurdere ansøgerens personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen finder sted på MfG i foråret.

OBLIGATORISK OPTAGELSESPRØVE (OOP)

Ansøgere, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse, men ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve i  et eller flere fag, skal aflægge en  obligatoriske optagelsesprøve  på den skole, ansøgeren har som sin første prioritet. Dette gælder dog ikke ansøgere, som er forhindret i at tage en eller flere afsluttende prøver pga. sygdom. Sådanne ansøgere tilbydes sygeeksamen på afleverende skole.

Midtfyns Gymnasium indkalder i givet fald ansøgeren til en obligatorisk optagelsesprøve.

Prøvens niveau svarer til niveauet for folkeskolernes afgangsprøve. Der prøves i dansk, engelsk, matematik samt enten fysik-kemi eller 2. fremmedsprog. For ansøgere til naturvidenskabelige studieretninger er prøve fagene dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi. For ansøgere til samfundsvidenskabelige samt humanistiske/sproglige/kunstneriske studieretninger er prøve fagene dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog.

Prøven er en elektronisk prøve. Spørgsmål eller multiple choice besvares på computer.

Obligatorisk optagelsesprøver finder sted om foråret eller i særlige tilfælde på et senere tidspunkt inden sommerferien.

FÆLLES FOR PRØVERNE OOP OG UPV

Til prøven skal ansøgeren medbringe billedlegitimation, fx i form af et pas eller et billede attesteret af den grundskole, man går på eller sidst gik på.

Hvis en ansøger ikke består OOP/UPV, gælder afgørelsen tillige for optagelse samme skoleår på den samme uddannelse og de øvrige treårige gymnasiale uddannelser på alle øvrige institutioner.

Resultatet af prøverne sendes til Ungdommens Uddannelsesvejledning sammen med begrundelse.

Lovgivning:

  • Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse
  • Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

NB! Hvis du er interesseret i gymnasiets tilbud om enstudentereksamen for unge med autisme/Asperger Syndrom, skal du læse videre HER.