Elevfest

Hvis du som forælder har lyst til at være barvagt til festen kontakt da Kamilla Karbo. Tlf. 62622577,  e-mail ka@mfg.dk