Til orientering 

Den 9. november 2020

En elv i 3.g er blevet testet positiv for Corona. Elevet har ikke været på skolen i smitteperioden, som er defineret som de sidste 48 timer inden den positive test. Derfor skal der efter instruks fra Styrelsen for Patientsikkerhed ikke foretages yderligere.

Eleven har oplyst, at vedkommende i smitteperioden ikke har været i nær kontakt med kammerater eller lærere fra gymnasiet.

Til orientering 

En elev er blevet testet positiv for Corona. Imidlertid har eleven ikke været på skolen i smitteperioden, som er defineret som de sidste 48 timer inden den positive test. Derfor skal der efter instruks fra Styrelsen for Patientsikkerhed ikke foretages yderligere.

 

Læs rektors brev, hvor der ytres bekymring for de elevplanlagte skiture i påskeferien 2021 

Rektors brev →

 

Læs Børne- og Undervisningsministeriets anbefalinger til dig som forælder til en gymnasieelev i forhold til forebyggelse af corona smittespredning 

Ministerens brev →

 

Til dig der er forælder til en gymnasieelev

9133Selv om langt de fleste gymnasieelever lever fint og selvstændigt op til de krav gymnasiet stiller, så kan man som forælder alligevel gøre en forskel. Alene det at vise interessere for den verden af faglighed og nye sociale relationer som de unge træder ind i, kan være et godt rygstød. Og skulle der opstå problemer undervejs, så er det også godt som forælder at vide hvor man kan finde hjælp. Blot skal man huske på at gymnasiet naturligvis respekterer at eleverne er myndige når de fylder 18, og derfor heller ikke – derefter – henvender sig direkte til forældre.

NB! Lidt om “ferie” uden for ferierne og kørekort:
 Vi bliver ofte spurgt om elever kan få “fri” til at tage med familien på ferie uden for de traditionelle ferieperioder. Og svaret er hver gang: Nej! At følge undervisningen er i vores optik altafgørende for et succesfuldt gymnasieforløb. Tager man alligevel på “ferie”, så bliver det registreret som fravær. Det samme gælder hvis elever går til køretimer og -prøver i undervisningstiden. Vi håber meget at I som forældre vil respektere dette og støtte os ved ikke at planlægge ferier uden for ferieperioderne. Og ved at sørge for at køretimer placeres efter skoletid. 

I gymnasiet forventer vi at eleverne:

 • selv planlægger skolearbejdet
 • afleverer de skriftlige opgaver til tiden
 • læser lektier til alle fag
 • betragter skolearbejdet som et arbejde
 • betragter skolen som det vigtigste i de 3 gymnasieår
 • har max. 10 timers erhvervsarbejde
 • har mulighed for at arbejde i ro og fred hjemme
 • benytter sig af mulighederne for hjælp på skolen, f.eks. ved at bruge lektiecafeen
 • spørger sin studievejleder til råds hvis der er problemer med at strukturere skolearbejdet

Arrangementer hvor man som forælder er velkommen (se datoer i kalenderen):

 • 1g-forældremøde (november) om studieretningsvalg
 • Skolens fødselsdagsfest (november) – for alle forældre
 • Forårskoncert (marts) – alle forældre er velkomne
 • Gallafest for 3g og deres forældre (maj)
 • Dimission (juni)

 Her er nogle relevante links: