Tilmeldinger til 25-års jubilæet


Er du endnu ikke blevet tilmeldt? Send navn, årgang, klasse og klokkeslæt til Kenneth Bertelsen be@mfg.dk

1994a Kommer
1994b Kommer
1994c Kommer
1994x Kommer
1994y Kommer
1994z Kommer
Anders Hansen 10:00
Birgitte Bachmann 10:00
Jan Bønsøe 10:00
Margit Kaas 10:00
Søren Hansen 10:00