Kontakt til tidligere elever

Ifølge Midtfyns Gymnasiums målsætning lægger skolen vægt på at bibeholde kontakten til tidligere elever samt formidle kontakten tidligere elever imellem.

25- og 40-års jubilæum

Hvert år ved dimissionen inviteres 25- og 40-års jubilarerne til en reception på skolen, hvorefter ex-klasserne efter eget ønske kan arrangere “træf”. Skolen kan i den forbindelse være behjælpelig med at stille lokale til rådighed umiddelbart før dimissionen eller i løbet af eftermiddagen og formidle kontakt til kantinelederen.

Hvis en jubilar påtager sig opgaven at arrangere noget i forbindelse med klassens jubilæum, må skolen desværre ikke længere være behjælpelig med bopælsadresser på tidligere klassekammerater. Det skyldes den nye persondataforordning som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Invitation til jubilæet 2021

Jubilæet 2021 er desværre aflyst pga Coronasituationen. 

Klassebilleder

Portrætbilleder må kun offentliggøres efter samtykke fra hver enkelt afbildede person. Midtfyns Gymnasium indsamler samtykke fra eleverne inden klassebillederne offentliggøres på skolens hjemmeside, men dette er naturligvis ikke sket for årgangene fra før Internettet udbredelse. Hvis du ikke vil tillade at vi har offentliggjort dig på dit klassebillede bedes du kontakte Kenneth Bertelsen på skolens webredaktion, som efterfølgende vil tilsløre portrættet af dig på klassebilledet.