Studiecenteret

Du kan frit benytte gymnasiets studiecenter i skoledagens løb. Udlånet sker ved selvbetjening efter en vejledning som gives til alle 1.g-klasser i starten af skoleåret. Lånetiden er 1 måned.

Studiecenteret har også en læsesal med håndbøger og opslagsværker kun til brug på læsesalen.

På studiecenterets computere kan du søge bøger, aviser og tidsskriftartikler.

Studiecenterets faguddannede bibliotekar, Aase Riisberg, hjælper dig gerne med at søge materiale. Hvis studiecenteret ikke har hvad de skal bruge f.eks. i forbindelse med opgaveskrivning, kan Aase bestille det hjem til dig fra et andet bibliotek.