Genåbning pr. 21/5-2021

Efter pinse  (25/5-2021) vil gymnasiet igen være åbent for alle elever i både 1g, 2g og 3g. Dét glæder vi os til! Eleverne skal dog stadig holde sig orienteret om deres skema i Lectio samt i skolens platform Teams, hvor der kommunikeres vigtige meddelelser ud. Desuden skal eleverne tilpasse sig de restriktioner, der er på skolen vedr. brug af mundbind, selvtest og afstand.

Selvtest

Gymnasiet har inden påske ansat 5 supervisorer, som i starten af påskeferien har gennemgået oplæring i testning.

Testberedskabet indgår i genåbningsplanen og er en forudsætning for, at eleverne må komme i skole. Selvtestningen foregår ved, at eleverne under instruktion poder sig selv 2 gange om ugen på skolen, såkaldt ”superviseret selvpodning”.

Testningen kommer til at foregå således, at supervisorerne kommer rundt i klasserne i en fællesfagstime, uddeler testkit, instruerer i næsepodningen, som den enkelte selv foretager, og til sidst aflæses resultatet sammen med eleven.

Herefter rapporterer skolen til Sundhedsstyrelsen, og svaret ryger ind på “Sundhed.dk” og dermed ind på elevernes Corona-pas.

Restriktioner og generelle anbefalinger 

Mundbind

Torsdag den 29. oktober 2020 blev der indført krav om delvist brug af mundbind på alle uddannelsesinstitutioner. Dette krav er stadigt gældende.

Det betyder, at alle elever, der færdes på gymnasiet skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen.

Forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet på max 10 personer er fortsat gældende i kontekster, der ikke drejer sig om fx udendørs sport eller undervisning.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

1. Hvis du er rask – beskyt dig selv for at beskytte andre
Følg rådene om håndvask og håndsprit, og at vise hensyn og begrænse fysisk kontakt og sociale aktiviteter.

2. Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask
Hold afstand til dine nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.
Bliv testet for Covid-19 og bliv hjemme, til du har fået svar eller har været symptomfri i 48 timer.

3. Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage – ring til lægen
Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Spørgsmål vedr. test og Covid-19

Skal man testes på skolen?

 • Testen behøver ikke være foretaget på skolen, men  alle elever skal kunne fremvise en test, der enten
  • Er højst er 72 timer gammel for at være på skolen. 
  • Eller elever skal kunne dokumentere, at de har fået taget 2 negative tests jævnt fordelt inden for de seneste 7 dage.
  • Det vil være muligt at blive testet på gymnasiet 2 dage om ugen, hvorfor det for de fleste nok vil være den nemmeste løsning at blive testet på skolen.

Kan man møde op på skolen uden en gyldig test tirsdag d. 6/4?

 • Man godt kan møde op på tirsdag uden at opfylde kravene, hvis man selvtester, når supervisorerne kommer rundt til klasserne tirsdag d. 6/4.
 
Hvornår skal man blive hjemme? Du skal blive hjemme…
 • Hvis du har symptomer på sygdom, også milde symptomer som f. eks hoste
 • Hvis du har været i kontakt med en person med påvist Covid19 (bliv da selv testet)
 • Mens du venter på svar på din Covid-test
 • Hvis du testes positiv for Covid19. Du skal da blive hjemme i 48 timer, EFTER du er symptomfri
 • Læs desuden et grundigere svar fra Sundhedsstyrelsen her

Hvem er i risikogruppe?

 • Se listen over risikogrupper her (se side 7)
 • Er du i tvivl, så kontakt din læge, og bed om en vurdering af, om du kan møde på gymnasiet

Hvordan håndteres en situation, hvis en elev testes positiv for Corona-virus? 

 • De, som måtte være berørte og i smitterisiko, vil få besked
 • Sundhedsstyrelsen vil tage over med deres beredskab, og skolen har i en sådan sag ingen rolle at spille.
 • Skolen melder ikke ud til alle, hvis en elev testes positiv. Vi må ikke melde et navn ud, da sygdom er et personfølsomt anliggende, og derfor vil det blot skabe utryghed at få at vide, at en unavngiven person er testet positiv.