Til forældre og elever 

Gymnasiet vil gerne understrege regeringens anvisning om ikke at bruge nedlukningen som mulighed for at samles i sociale sammenhænge og grupper. Vi appellerer således også til jer forældre: Læg ikke hus til sådanne sociale arrangementer, da det underminerer alt det, vi alle forsøger at arbejde sammen om.

Vi opfordrer til, at alle følger Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger:

1. Hvis du er rask – beskyt dig selv for at beskytte andre
Følg rådene om håndvask og håndsprit, og at vise hensyn og begrænse fysisk kontakt og sociale aktiviteter.

2. Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask
Hold afstand til dine nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.

3. Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage – ring til lægen
Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

 

De mest almindelige spørgsmål i forbindelse med nedlukningen

Hvordan afvikles den virtuelle undervisning/fjernundervisning?

 • Eleverne skal hver dag holde sig opdateret i Lectio, hvori de enkelte lærere i de enkelte timer lægger planer ud.
 • Undervisningen gennemføres som planlagt, og timerne vil derfor afholdes, så det er i overensstemmelse med den enkelte elevs skema i Lectio.
 • Læreren kan afvikle timen på forskellig vis, men kendetegnende vil være, at læreren i det pågældende fag selvfølgelig vil være til rådighed under timens afvikling. Tilgængelighedens ’form’ kan variere fra lærer til lærer og fra time til time.
 • Metoder, der vil anvendes til at afvikle den daglige undervisning kan være:
  • Lærerforedrag (læreren kan dele sin skærm med noter med eleverne).
  • Flipped Classroom, hvor eleverne arbejder med videoer med fagligt indhold og eventuelt tilhørende opgaver.
  • Individuelle opgaver, der kan distribueres til elevernes personlige sektion i OneNote, hvor eleverne også besvarer dem.
  • Gruppearbejde med opgaver i enten OneNote eller GoogleDocs.
  • Kommunikation med video-opkald i Teams.

Hvad gør man, hvis man har IT-problemer og ikke selv kan løse dem?

 • Michael, skolens IT-tekniker er tilgængelig som fjernsupportering i det omfang, det er muligt. Han kan kontaktes på mail: miro@itcfyn.dk
 • IT-centerFYN kan også kontaktes på tlf: 65 65 20 00

Hvordan registreres der fravær?

 • Den almindelige fraværsregistrering suspenderes, og det er læreren, der på baggrund af aktivitet eller andre af læreren fremsatte krav kan vurdere, hvorvidt en elev skal have en bemærkning, der sendes videre til ’fraværsdamen’.

Er køreplanen for SRP stadig den samme?

 • Ja, SRP-forløbet vil køre som planlagt, og opgaveformuleringerne vil kunne tilgås i Netprøver.dk den 20. marts 2020 kl. 14.00.
 • Lærere vil være tilgængelige i vejledningsperioderne (uge 13 og 14). Kontakt læreren via Lectio, så svarer læreren så hurtigt, som muligt. Eleven bedes dog have forståelse for, at læreren jo også underviser virtuelt og dermed ikke er direkte tilgængelig konstant.
 • Elever, der skal lave eksperimentelle forsøg i forbindelse med deres SRP, bedes rette henvendelse til skolen, så der kan findes en løsning.
 • Aflevering af SRP skal ske den 3. april senest kl. 14 på Netprøver.dk. Som reglerne er nu, skal man også aflevere et fysisk eksemplar på skolens kontor, men dette kan ændre sig, hvis der udstedes andre retningslinjer fra regering, sundhedsvæsen eller lignende. Hold jer derfor opdateret.

Hvordan håndteres en situation, hvis en elev testes positiv for Corona-virus? 

 • Sundhedsstyrelsen vil tage over med deres beredskab og skolen har i en sådan sag ingen rolle at spille.
 • Skolen melder ikke ud til alle, hvis en elev testes positiv. Vi må ikke melde et navn ud, da sygdom er et personfølsomt anliggende, og derfor vil det blot skabe utryghed at få at vide, at en unavngiven person er testet positiv.

Aflysning af aktiviteter?

 • Fredagscafe er aflyst.
 • Forårskoncert er aflyst.
 • Skolens gallafest er IKKE aflyst på nuværende tidspunkt, da det ikke er til at sige, hvordan omstændighederne ser ud på det givne tidspunkt.

Studieture

Skolen har planlagt studieture i uge 17 med i alt seks 2.g-klasser til destinationerne Island, Bruxelles og Berlin.

Erstatningsrejser?
Som situationen er nu, er de forskellige rejsebureauer begyndt at tilbyde såkaldte “erstatningsrejser” og presser på for, at gymnasiet i stedet skal reservere bestemte uger i efteråret til studierejser. Det er en indikation på, at nedlukningen nok bliver langvarig. 

Men netop derfor kan gymnasiet ikke på nuværende tidspunkt ombooke studierejserne, for der er for meget uvist omkring, hvordan resten af skoleåret og dermed også starten af næste skoleår vil se ud, hvis nedlukningen bliver langvarig. En langvarig nedlukning kan nemlig påvirke elevernes eksaminer, og hvornår disse placeres. 2.g-elever kan fx risikere at skulle gå til eksamen i august/september 2020, som netop er der, rejsebureauerne udbyder erstatningsrejser.
Derfor kan gymnasiet, som situationen er nu, ikke tage stilling til ‘erstatningsrejser’.

Svar på typiske spørgsmål i relation til studierejserne

 • Hvordan informeres elever og forældre, hvis en studierejse aflyses?
  Der sendes brev i e-Boks til de berørte elever og deres forældre (hvis eleven er under 18 år, eller hvis eleven har givet samtykke).
 • Hvem beslutter, om en rejse aflyses?
  Det gør skolens ledelse. Anbefalingerne fra myndighederne vil blive fulgt, og det betyder, at rejser til destinationer, hvor man fraråder danskere at tage til, ikke gennemføres.
 • Tilbagebetales rejsens pris i tilfælde af aflysning af studietur?
  Der vil være et økonomisk mellemværende, som skolen holder rejsebureauet fast på. Imidlertid er rejsebureauerne i flere tilfælde forsigtige med at love noget som helst, da de aktuelt arbejder politisk på at blive kompenseret.
  Skolen vil senest 14 dage inden den planlagt afgang kunne melde endeligt ud ang. tilbagebetalingen.

 • Afvikles studierejsen på et senere tidspunkt?
  Nej, det vil ikke være muligt, men der arbejdes på at undersøge alle muligheder.
 • Hvad sker der konkret med undervisningen i uge 17, hvis studierejsen er aflyst?
  Der afvikles almindelig undervisning på skolen, med mindre det under hensyntagen til mange faktorer er muligt at tilbyde eleverne en alternativ rejse i samme tidsrum.
 • Kan en utryg elev blive hjemme, hvis en rejse gennemføres, fordi myndighederne ikke fraråder det?
  Ja. I denne særlige situation vil eleven og forældrene selv kunne træffe beslutning om ikke at medvirke. De pågældende vil få stillet en hjemmeopgave, som erstatter det faglige arbejde på studierejsen. Det vil efter al sandsynlighed ske uden tilbagebetaling af rejsens omkostninger.