Forældrekonsultation

En eftermiddag/aften i november efter skoleårets første karaktergivning indbyder Midtfyns Gymnasium til forældrekonsultation.

Elever og forældre får her mulighed for at drøfte standpunkt og lignende med lærerne. Der afsættes 10 minutter pr. fag.